Lestijden:
Dagopleidingen van 10.00 – ca. 16.00 uur met lunch tussen 12.30 en 13.00 uur.
Een dagdeel is 3 uur lestijd. U dient minimaal 15 minuten voor aanvang van de training uw werkmateriaal klaar te zetten. Cursussen dienen altijd op de afgesproken data te worden gevolgd.
 
Inschrijving:
Uw inschrijving is pas definitief als de aanbetaling door ons is ontvangen. Na het ontvangen van de aanbetaling is uw plekje tijdens de opleiding/cursus gereserveerd.
 
Betalingen:
Het totaalbedrag dient minimaal 1 week voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn op onze rekening die vermeld staat op uw factuur, met vermelding van de naam van de cursist en de datum van opleiding.
Aanbetalingen zijn maximaal 1 jaar geldig.
 
Annulering / Afmelding:
Indien u verhinderd bent deel te nemen aan de opleiding/cursusdag, dient u dit uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de opleiding schriftelijk aan te geven. Indien u zonder afmelding niet aanwezig bent tijdens de opleidingsdag of u meldt zich te laat af, dan zijn wij genoodzaakt de kosten van het lesgeld in rekening te brengen. Bij onvoldoende deelnemers behouden wij ons het recht de cursusdata te verplaatsen naar een andere datum. Dit zal tijdig aan de deelnemers worden doorgegeven.
 
Prijzen:
Een en ander onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigingen.
Wij behouden ons het recht om prijzen, inhoud van verpakkingen, kleuren te wijzigen en producten te vervangen.
 
Aansprakelijkheid:
Groothandel Beauty by Lisa is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten. Groothandel Beauty by Lisa aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet te behalen rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.